به سایت خوش آمدید

www.honarestan.pooyandegan.ir

ثبت نام

اسامی درس های یازدهم

اسامی دبیران

فروشگاه

نکته اخلاقی:پنج چیز را از کودکان بیاموز:درحال زندگی کن تا لذت ببری.شادی را گران نکن.با تمام وجود از خدا بخواه.کینه را از ذهن و زندگی دورکن.همواره درحال تلاش باش

نکته اخلاقی:زندگی مساله است حل باید کرد،راه است طی باید کرد،درازمدت است صبر باید کرد،تفریح است بازی باید کرد،باغبانی است عشق باید کرد،تعهد است عمل باید کرد،راز است کشف باید کرد

نکته اخلاقی:مراقب افکارت باش که تبدیل به گفتارت میشود،مراقب گفتارت باش که رفتارت را تعیین می کند،مراقب رفتارت باش که عادتت می شود،مراقب عادتت باش که تبدیل به شخصیت تو می شود،و شخصیت تو سرنوشت را ترسیم می کند:حضرت علی علیه السلام

با تشکر از شما مهمان گرامی